Privacy policy

Limattivo verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant
informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door Limattivo.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een  combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.  Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je  geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee  omgaan.  

Limattivo verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben of  hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

  • Klanten, opdrachtgevers van het inhuren van Limattivo-belevingstheater en  prentenboekvoorstellingen voor communicatie over een belevingstheaters en het verstrekken van  een 4 keer per jaar sturende digitale nieuwsbrief.  
  • Klanten, opdrachtgevers van Limattivo-fotografie voor communicatie van de foto opdracht. • Klanten, opdrachtgevers van Limattivo-inhetbrein voor communicatie over de begeleiding en  behandeling. Limattivo-inhetbrein heeft een digitale clientendossier geheel volgens de AVG-wet  beveiligd aangeboden en aangemaakt door beroepsvereniging CAT en GAT geschillen 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Limattivo verwerkt de persoonsgegevens in adressensysteem van Limattivo. Binnen Limattivo is er  een gegevensbeheerder die je persoonsgegevens verwerkt.  

Waarvoor verwerkt Limattivo persoonsgegevens?  

Als je klant wilt worden van Limattivo of Limattivo levert een dienst op aanvraag, hebben we  persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze communiceren  over de dienst die Limattivo aan de klant gaat leveren, dit kan een offerte aanvraag zijn, opdracht  bevestiging en verdere afspraken en communicatie over de opdracht of behandeling. Als je eenmaal klant of relatie van de Limattivo bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij  gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te  informeren over actuele gerelateerde zaken middels een nieuwsbrief.  

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld om je  te informeren over een nieuwe activiteit. Hiervoor worden je gegevens verwerkt in een mailaccount.  Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door  een mail te sturen naar info@limattivo.nl voor uitschrijving van de nieuwsbrief. 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken, zoals het opstellen statische  analyses. Daarnaast gebruiken we de gegevens ter ondersteuning van administratieve processen  rondom facturering.  

Verwerkt Limattivo ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk  verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.  

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw  toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat  noodzakelijk is voor onze dienstverlening.  

Hoe gaat Limattivo met mijn persoonsgegevens om?  

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal  gebruik binnen Limattivo of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.  

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  

De gegevensbeheerder van de Limattivo, kan je gegevens inzien en wijzigen in het klantensysteem.  De gegevensbeheerder van Limattivo is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen of wijzigingen  betreft je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap op bijvoorbeeld de nieuwsbrief. De  gegevensbeheerder kan alleen leden inzien van Limattivo.  

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?  Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.  

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  

Gegevens gerelateerd aan Limattivo worden in beperkte vorm na uitschrijving van de nieuwsbrief  bewaard. Fotobestanden na een foto opdracht worden 10 jaar op een beveiligde harde schijf  bewaard, Negatieven van een foto opdracht kunnen alleen door de opdrachtgever worden gekocht. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?  

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Limattivo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en  regelgeving.  

Kan ik zien welke gegevens Limattivo van mij verwerkt?  

Het inzien van je persoonlijke gegevens kan via de gegevensbeheerder van Limattivo waarvan je klant bent. De gegevensbeheerder kan door in te loggen in het klantenbestand je gegevens met betrekking  tot jouw gegevens terug vinden en bewerken. 

Foto’s  

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt, ter promotie van de Limattivo. Deze kunnen  verspreid worden via onze kanalen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit voorafgaand van  de activiteit aangeven bij Limattivo.  

Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kun  je per mail indienen.  

Foto’s die gemaakt worden in opdracht van een klant via Limattivo-fotografie kunnen ook gebruikt  worden voor promotie op verschillende kanalen, wilt u dat niet geef dit dan aan voor tijdens of na de  shoot. Sta je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek  hiervoor kun je per mail indienen.  

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Limattivo kun je terecht bij  Linda Matijsen eigenaar van Limattivo. 

Wijzigingen privacy beleid  

Limattivo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid

 

Limattivo
Linda Matijsen
Lage Donk 29
4874 LM Etten-Leur
06-23872870
info@limattivo.nl
www.limattivo-inhebrein.nl
www.limattivo-fotografie.nl
www.limattivo-fotografie.nl